Regulamin xForum Regulamin xForum xbox-vibes


 

W trosce o poziom dyskusji i kulturalną wymianę poglądów prosimy o przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety. Jeśli chcesz dyskutować na forum xbox-vibes.pl musisz przestrzegać następującego Regulaminu xForum:

 

1. Przeglądanie xForum jest dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu. Aby założyć nowy temat lub wziąć udział w dyskusji musisz zalozyc konto  w serwisie xbox-vibes.pl oraz zalogować się na nim.

2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy xForum xbox-vibes.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na xForum.

3. Administratorem danych osobowych jest Jacek Krajewski   27 Fowler Road,Colchester,CO2 9FF,Essex,UK .Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z   Polityka prywatnosci & cookies xbox-vibes

4. Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych i dostępne tylko dla administratorów serwisu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych nam informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie karne lub cywilne mające związek z publikacjami na naszym xForum.

5. xForum jest ogólnie dostępne dla każdego Użytkownika i odwiedzającego serwis. Prosimy jednak, aby poruszane w postach tematy wiązały się glownie z tematyką tego serwisu.

6. Zabronione jest umieszczanie na łamach xForum serwisu postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc i oszustwa, a także obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa osób trzecich.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach xForum serwisu xbox-vibes.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

8. Udostępnianie oraz proszenie o udostępnienie materiałów objętych ochroną praw autorskich (muzyka, filmy, książki, multimedia itp.) są zabronione. Posty zawierające takie materiały lub dostęp do nich będą kasowane, a Użytkownik xForum notorycznie łamiący ten punkt regulaminu i propagujący tego typu postępowanie zostanie upomniany. Jeśli takie postępowanie się powtórzy, to Użytkownik, który ponownie złamał ten punk Regulaminu zostanie zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

9. Wszelkie przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom. Użytkownicy łamiący prawo będą łącznie z ich postami usuwani z xForum.

 10. xForum nie jest miejscem do reklamowania innych serwisów i usług. Notoryczne łamanie niniejszego punktu Regulaminu xForum będzie skutkowało zablokowaniem konta. Dopuszczalne jest odstępstwo od niniejszego punktu Regulaminu xForum, jeśli umieszczony link do innego serwisu lub strony internetowej nie stanowi reklamy wyżej wymienionego serwisu lub strony internetowej. Ostateczna decyzja w kwestii pozostawienia lub usunięcia postu zawierającego link do innego serwisu lub strony internetowej należy do Administracji oraz Moderatorów serwisu xbox-vibes.pl

11. W trosce o poziom dyskusji i kulturalną wymianę poglądów należy przestrzegać zasad ogólnie przyjętej etykiety.

12. Zabronione jest wyśmiewanie i obrażanie innych użytkowników xForum. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Nie groź nikomu. Teksty obraźliwe dla innych Użytkowników xForum będą usuwane bez powiadomienia ich Autora.

13. Na xForum serwisu xbox-vibes.pl obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów.

14. Zabronione jest publikowanie danych osobowych oraz kontaktowych, a także ujawnianie korespondencji prywatnej. Jeśli chcesz wysłać dane wrażliwe innemu Użytkownikowi serwisu xbox-vibes.pl skorzystaj z wiadomości prywatnej.

15. Unikaj pisania całego tekstu dużymi literami, jest to nieczytelne. W elektronicznej formie przekazu duże litery oznaczają krzyk.

16. Pisz zawsze na temat. Staraj się formułować myśli zwięźle i przejrzyście.

17. Nazwa wątku powinna odzwierciedlać jego treść. Redaguj swoje listy klarownie i zrozumiale, tak aby inni Użytkownicy xForum nie musieli się głowić nad jego zrozumieniem.

18. Staraj się dodawać merytoryczne i sensowne posty   Unikaj odpowiedzi typu „super”, „zgadzam się” itp.. Nie wnosi to nic do dyskusji i niepotrzebnie zaśmieca dany wątek. Takie posty mogą zostać usunięte bez powiadomienia ich Autora.

19. Jeśli chcesz rozpocząć nowy wątek przejrzyj inne, aby uniknąć powielenia tematów. W tym celu skorzystaj z opcji „Szukaj”.

20. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane, a ich Autor otrzyma ostrzeżenie.

21. Nie pisz swoich postów jeden pod drugim – jeśli chcesz coś dopisać, to skorzystaj z opcji pozwalającej na edytowanie postu.

22. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska lub służące wyłącznie nabijaniu postów, będą usuwane bez wcześniejszego powiadomienia ich Autora.

23. Administracja i Moderatorzy xForum serwisu xbox-vibes.pl mogą bez wcześniejszego ostrzeżenia jego Autora zamykać wątki, i usuwać posty, jeśli naruszają one Regulamin Forum i przepisy prawa obowiązującego w ogólnej polityce światowej.

24. Administracja i Moderatorzy xForum serwisu xbox-vibes.pl mogą przenosić wątki na inne, bardziej odpowiednie sub-fora bez informowania o tym jego Autora.

25. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu xForum Użytkownik, może zostać zablokowany/usuniety  bez wcześniejszego ostrzeżenia a jego dane beda wykasowane w ciagu 48 godzin od zamkniecia konta.

26. Decyzja o usunięciu wątku lub postu naruszającego niniejszy Regulamin xForum oraz jego usunięcie przez Administrację lub Moderatora xForum serwisu xbox-vibes.pl są nieodwołalne.

27. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek działań mających na celu zdyskredytowanie lub obrażenie Administracji oraz Moderatorów xForum serwisu xbox-vibes.pl ze względu na podejmowane przez wyżej wymienione osoby decyzje związane z pełnioną przez te osoby funkcją w ramach serwisu .Takie wątki i posty będą niezwłocznie usuwane, a ich Autor zostanie zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

28. Zabronione jest tworzenie nowych kont w serwisie xbox-vibes.pl w celu obejścia blokady założonej na Użytkownika za złamanie niniejszego Regulaminu xForum. Takie postępowanie może skutkować zablokowaniem przez Administrację serwisu xbox-vibes.pl adresu IP i/lub urządzenia, z którego zablokowany Użytkownik próbuje obejść założoną za złamanie Regulaminu xForum blokadę.

29. Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości dotyczące funkcjonowania xForum serwisu xbox-vibes.pl proszę kierować przez  formularz kontaktowy

30. W kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie xForum decydujący głos ma Administracja serwisu xbox-vibes.pl

31. Korzystając z xForum serwisu xbox-vibes.pl Użytkownik xForum akceptuje niniejszy Regulamin xForum w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

32. Xbox-vibes.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu xForum. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie bez indwidualnego informowania czlonkow.

33. Odnosnie kategori forum"Ogloszenia" pragniemy poinformować ze nie bierzemy żadnej odpowiedzialności prawnej oraz cywilnej za jakiekolwiek zamiany, umowy oraz transakcje pieniężne.

34. Nie ponosimy odpowiedzialności za nawiązane znajomosci ,spotkania ,wymiana adresów w kategoriach dostępnych na xbox-vibes.pl.

35. Pragniemy podkreślić ze jakiekolwiek logo oraz nazwa Xbox ,Microsoft na naszej stronie nie jest związana z dystrybucja czy sprzedadzą jakichkolwiek produktów tej firmy.

36. Nasze forum jest w 100% niepodleglym forum ktore służy tylko wyłącznie do wymiany poglądów w tematyce Xbox i poglądów światowych.

37. Jakikolwiek dochód ze strony jest związany z reklamami oraz dotacjami  użytkowników który jest dobrowolny ,nie z produktów Microsoft.

 

 Z poważaniem xTeam.