About UsHere we are. 

A family of four who are not afraid of ideas and new enterprises,

that's why we created  xbox-vibes.com/xbox-vibes.pl   xForum as a fun project.

 We'd like to gather together all XBOX  fans from around the world.

We want you to relax and in peace give all the support you can to another inexperienced players.

I know how difficult it can be to ask silly questions to TOP PLAYERS, trust me I've been there......

Please feel free to exchange tips, open Clubs/Clans, take part in conversations.

 It's a place where you can expres yourself!! 

And of course, even now when we are busy with xForum, we still have time to PLAY.

 It's not about us- It's about  YOU 

Enjoy- xTeam.

The new xTeam is being formed, so we introduce you 

@edjazoli25 - Founder/Admin

@xbox_vibes.wiki - Junior Admin

@gamingd4d - xTeam

@x3n0934rz - xTeam

@c3sgaming - xTeam

@xboxteam - xTeam


Oto jesteśmy.

Czteroosobowa rodzina która nie boi nie pomysłów i nowych przedsiewziec,

dlatego stworzyliśmy    xbox-vibes.com/xbox-vibes.pl   xForum jako fajny projekt.

  Chcielibyśmy zgromadzić wszystkich fanów XBOX z całego świata.

Chcemy, abyś się zrelaksował i w spokoju udzielił wszelkiej możliwej pomocy innym niedoświadczonym graczom.

Wiem, jak trudne jest zadawanie głupich pytań NAJLEPSZYM GRACZOM, zaufaj mi, że byłem tam ......

Prosimy wiec o wymianę wskazówek, otwieranie klubów / klanów, branie udziału w rozmowach.

  To miejsce, w którym możesz wyrazić siebie !!

I oczywiście, nawet teraz kiedy jesteśmy bardzo zajęci xForum, wciąż mamy czas na GRANIE.

  Tu nie chodzi o nas - chodzi o Ciebie

Enjoy- xTeam.

Nowa xTeam sie formuje, wiec przedstawiamy wam

@edjazoli25 - Founder/Admin

@xbox_vibes.wiki-Junior Admin

@gamingd4d - xTeam

@x3n0934rx - xTeam

@c3sgaming - xTeam

@xboxteam - xTeam