Jump to content
When starting topic, please add _eng or _pol for content language. Tworzac temat, prosze doodadc _pol lub _eng jako wskazanie języka postu. ×
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Welcome to xForum!

Register or login now and gain full access to our features!

Register Sign In
edjazoli25

14 DAYS WITH COVID-19 _pol_eng

Recommended Posts

Screenshot 2020-05-08 at 13.40.56.pngHey we just got results and we not sure what to expect, tw positive and two negative.We all need to stay at home so tomorrow we are going to do last shopping and the stay inside (still can use garden, gym etc)

My older daughter was crying, my wife is little bit scared, younger one with negative result playing cool daughter.Me??Im worried as my older one _positive is asthmatic , but on the end of the day I need to keep everything up and running so Im trying to be under control...See you tomorrow.

 

Hej wszystkim, właśnie otrzymaliśmy wyniki z cove-19 testu i mamy dwa pozytywne i dwa negatywne. Musimy zostać w domy przez następne 14 dni wiec jutro robimy ostatnie zakupy i sie zamykamy ( wciaz możemy używać ogród, siłownię  itp)

Moja strasz córka płakała, zona troche nie martwi, młodsza z negatywnym wynikiem gra cool córkę.Ja?? Martwie sie cala sytuacja bo moja starsza-pozytywny wynik , jest astmatyczka.N koniec dnia musze mieć wszystko pod kontrola i wszystko musi funkcjonować normalnie...Do zobaczenia jutro.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi there, 

Its a day two of isolation, I have missed yesterday's post as we was too tired after busy day.

So day one looks like ordinary day, we was busy with catching up with all the staff that was putting on the side in normal day to day life...My wife still coughing, breathing problems, with lost of smell and taste, Older daughter still ok , feel a bit tired and complaining for a stomach ache, lost taste and smell-breathing ok, the younger one have a first symptoms as a high temperature and head ache.

Myself, Im feeling ok, not symptoms etc, stil exercising every morning, occasionally glass of wine. Still waiting for my fight with Covid-19!!!

Today lots of friends left food, cakes, flowers on the doorstep, what a kind support from them!!!!

Thank you!!IMG_1081.JPG

 

Cześć wszystkim.

Drugi dzień naszej kwarantanny, wczoraj zapomniałem bo byliśmy bardzo zajęci.

Tak wiec, pierwszy dzień był w miarę normalny, mieliśmy czas aby zając sie wszystkim co zostało odłożone na bok w zwykłych dniach kiedy pracowaliśmy ...

Moja zona ciagle kaszle, ma problemy z oddychaniem, utratę smaku i zapachu.Starsza córka ma sie ok, czuje sie zmęczona i narzeka na Bol brzucha , plus straciła smak i zapach.Mlodsza córka ma pierwsze symptomy jak wysoka temperature, i Bol głowy.

Ja, wciaz jestem ok , nie mam żadnych symptomów itp.Ciagle ćwiczę każdego ranka i okazjonalnie lampka wina.Czekam na moja walki z Covid-19

Dzisiaj nasi przyjaciele zostawili kwiaty, upominki i jedzenie przed. drzwiami, co z mila niespodzianka i pomoc z ich strony!!

Dziekujemy!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

IMG_6902.JPGDay three.....today it was a good day , my wife was doing really well and my daughters as well, I've got no symptoms-still waiting...

Just few minutes ago the Ambulance took my wife to Hospital because she felt unwell while watching movie with me.

I'st took a little as a minute to  become short of breath and  pain in the chest....Ambulance was after 5 min, thank you NHS...

I will not sleep tonight as I am so worried , Love you.....and can't wait to see you again...

Thank you for reading and be prepared for Covid-19 fight.

 

Trzeci dzień... dzisiaj było dobrze, moja zona naprawdę dobrze sie czuła jak i moje córki, Ja , dalej bez symptomów-ciagle czekam...

Kilka minut temu Pogotowie zabrało moja zone do szpitala bo poczuła sie naprawdę zle podczas oglądania filmu.

Zabralo to tylko minute aby poczuła sie zle , zabrakło jej oddechu i miała potworny Bol w piersiach...Pogotowie było po 5 min, dziękujemy NHS...

Napewno będzie to bezsenna noc dla mnie bo bardzo sie martwię , Kocham ciebie...i nie mogę sie doczekać jak ciebie znowu zobacze...

Dzięki za czytanie i bądźcie gotowi do walki z Covid-19

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi everyone, day 5th of our 14 day isolation...As you know my wife-E, went to Hospital on Saturday night and I must say that I was scared like sh....t. She was come back next day with course of antibiotics. In Hospital they found  unusual crackling on her right lung so she went through all necessary checks etc. According to them Covid-19 in most of the cases infecting  what can finish with lung infection and Pneumonia. She's doing well at the moment, still quite weak...but I believe that shell be ok and much stronger in next few days. Doctor said that her hart looks strong and its bigger than usual-we are a very active Family, that was the explanations he said...be active and stay fit and strong...

Today was a great day , we spend all day watching and gaming...E really enjoyed time with us together.My girls done all they homework online, still looks strong and coping well with virus.

I'm still not having any symptoms...

See you tomorrow.

 

Cześć wszystkim, dzień 5 z naszej 14-dniowej izolacji ... Jak wiecie, moja żona-E, poszła do szpitala w sobotę wieczorem i muszę powiedzieć, że byłem wystraszony jak cholera. Wróciła następnego dnia z kuracją antybiotykową. W szpitalu znaleźli nietypowe odglosy(chrzesty) na prawym płucu, więc E  wszystkie niezbędne badania itp. Według nich Covid-19 w większości przypadków atakuje płuca , co może zakończyć się infekcją płuc i Pneumonia. W obecnej chwili ma się dobrze, wciąż dość słaba ... ale wierzę, że wszystko będą w porządku i będzie coraz silniejsza w ciągu kilku następnych dni. Doktor powiedział, że jej serce wygląda na zdrowe  i większe niż wiekszosc przypadków - jesteśmy bardzo aktywną Rodziną, to było wyjaśnienie które powiedział ... bądźcie aktywni zdrowi i silni ...
Dzisiaj był super dzień, spędziliśmy cały dzień na oglądaniu i graniu ... E naprawdę dobrze się z nami bawila. Moje dziewczyny odrabiały lekcje online, wciąż wyglądają na silne i dobrze radzą sobie z wirusem.
Nadal nie mam żadnych objawów ...
Do zobaczenia jutro.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Good evening , day 6 ...We all feel ok, my wife recovering nicely, still feel a slight pain in her lungs, however she's breathing improved a lots.

My girls are ok- as I said before, I'm so surprised(touch the wood) how well they going through infection.Maybe that the very strong immune system? Healthy diet , or simply genes??

Or maybe as the nature prove in previous centuries , few percent of the population will have natural resistant to certain viruses?? Who knows??

Today I have done some DIY repairs that was waiting for "that day" for the last year...all done and looks good.

We have received an email and phone call from girls schools to check how they recovering and asking about our health as well, what a nice surprise that people still thinking about each other and they want to support us every available way.Thank you for all support CCHSG & ST.TMCS

My wife's friend drop some food shopping today as well as we running out a bit with our suppliers-Thank you Katie!!

Tomorrow we planning to do more Disney+ as we almost finish "Star Wars marathon" with my younger daughter, tomorrow we should watch last part of it, hurray!!!

See you all tomorrow and have a good night.

IMG_6960.JPG

Dobry wieczór, dzień 6 ... Wszyscy czujemy się dobrze, moja żona szybko wraca do zdrowia, wciąż odczuwa niewielki ból w płucach, jednak jej oddech znacznie się poprawił.
Moje dziewczyny są w porządku - jak powiedziałem wcześniej, jestem bardzo zaskoczony(odpukać), jak dobrze przechodzą infekcje. Może to bardzo silny układ odpornościowy? Zdrowa dieta, czy po prostu geny?
A może, jak pokazuje natura w poprzednich stuleciach, kilka procent populacji będzie miało naturalną odporność na niektóre wirusy? Kto wie??
Dzisiaj zrobiłem kilka napraw DIY, które czekały na „ten dzień” przez ostatni rok ... wszystko zrobione i wygląda dobrze.
Otrzymaliśmy e-mail i telefonie z dziewczyn szkol, nauczyciele chcieli sprawdzić jak odzyskują zdrowie i pytali sie o nasze zdrowie rownież , co za miła niespodzianka, że ludzie wciąż o sobie myślą i chcą nas wspierać w każdy możliwy sposób.Dziekujemy CCHSG i ST.TMCS.

Mojej zony koleżanka zrobiła nam super zakupy gdyż po 6 dniach juz troche kończyły nam sie zapasy- bardzo dziękujemy Katie!!!
Jutro planujemy  oglądać więcej Disney +, ponieważ prawie kończymy „Maraton Gwiezdnych wojen” z moją młodszą córką i jutro planujemy obejrzeć ostatnią część, hurra !!!
Do zobaczenia jutro i miłej nocy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

OMG, hope you all will fell better soon.🙏.

Let us know last few days as last update was on Tuesday.Are U ok?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi everyone , 

Firstly, thank you so much @ Thamas  for your time and good wishes.

Secondly, yes, it's been a few days since last update,  this is because everything going well and I completely forgot about xForum in the last few days...So, just too quickly summarise last few days.

-Star Wars done with my younger daughter(sh'e doing really well), 

-my older daughter really like playing xbox now, and yes, Fortnite its her favourite one at the moment hehehe( her health is ok and no problem with asthma at the moment)

-my wife doing really well , she will finish antibiotics  in the next few days...Still feel pain in the chest, however its nothing to compare what was going on last week.

-garden done!!! hurray!!!!

-On Monady I will start to continue with our carport as the roof will be deliver, just need a slates and cladding....

-My girls started they first kung-fu lesson online today after long break, however second black will not be done this year and they  Nationals are a massive question mark.

See you all tomorrow.

IMG_7009.JPG

Cześć wszystkim ,
Po pierwsze, bardzo dziękuję @ Thamas  za odwiedzenie xForum i życzenia.
Po drugie, tak, minęło kilka dni od ostatniej aktualizacji, ponieważ wszystko idzie dobrze i całkowicie zapomniałem o xForum w ciągu ostatnich kilku dni ... Więc szybko podsumowuję ostatnie dni.
-Gwiezdne wojny zrobione z moją młodszą córką (ma się naprawdę dobrze),
- moja starsza córka naprawdę lubi teraz grać na Xboxie i tak, Fortnite to jej ulubiona w tej chwili hehehe gra (jej zdrowie jest w porządku i nie ma obecnie problemu z astmą)
- moja żona ma się naprawdę dobrze, skończy antybiotyki w ciągu kilku najbliższych dni ... Nadal odczuwa ból w klatce piersiowej, ale nic nie dorówna temu, co działo się w zeszłym tygodniu.
-ogród gotowy !!! Hurra!!!!
-W poniedziałek postanawiam zacząć następny etap z naszym garażem , dach będzie dostarczony, tylko jeszcze dachówką i panele zewnetrzne ...
-Moje dziewczyny zaczęły dziś pierwszą  lekcję kung-fu online po długiej przerwie, jednak w tym roku nie będzie drugiego czarnego, a ich zawody krajowe są pod ogromnym znakiem zapytania.
Do zobaczenia wszystkim jutro.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aww hope you feel better, and stay safe! I agree with your older daughter Fortnite is my favourite game too. STAY SAFE EVERYBODY 🥰

Share this post


Link to post
Share on other sites

Good morning everyone, Yes, I know it was a while when I have post any new info about our isolation....so.....here we go.

It is a last entry as our isolation went to the end, however I will make a final entry when we all will be completely free of Virus and tested positive.

 Starting from my daughters, Younger(re-test Negative) one is ok and can't wait to go back to school that will be re-open for two days a week...

Older one prefer to stay at home and do all the lessons online, plus she is still tested for Covid-19 Positive(still struggling, with headache, breathing-everything under control.)  so her school will not accept her even for provisional education in this case. 

My wife(re-test Positive) it is a bit of different story, she feel very bad all the time, with every single muscle hurting her. Her work agreed to put her on furlough pay as she need to look after older daughter and we talking about next 12 weeks at home with kids for her.

Myself(re-test Negative), I'm perfectly fine, doing lots of work around the house, went on the farm last week to do urgent spraying and now I'll be back to do more spring spraying this week.

I can now, after observing my Family , see how much damage the virus can make.Every night when Im going to bed I'm worried about them.I even realised that I'm waking up few times at night  only to check  if they breathing.😦

Please stay safe and see you all later.4AE4C278-6325-40AF-BD63-EC74CB9256F5.jpg

Regards.


Dzień dobry wszystkim, tak wiem że minęło trochę czasu, kiedy zamieściłem nowe informacje na temat naszej izolacji ... więc ..... zaczynamy.
Jest to przedostatni wpis, gdy nasza izolacja dobiega końca,  zrobię ostatni wpis kiedy wszyscy będziemy całkowicie wolni od wirusa i pozytywnie przetestowani.
Począwszy od moich córek, młodsza (powtórny test -negatywna) jedna jest w porządku i nie może się doczekać powrotu do szkoły, która będzie ponownie otwarta przez dwa dni w tygodniu ...
Starsza woli zostać w domu i robić wszystkie lekcje online, a ponadto wciąż jest testowana na Covid-19 pozytywnie (wciąż boryka się z bólem głowy, oddychaniem - wszystko pod kontrolą), więc jej szkoła nie zaakceptuje jej nawet na tymczasowy powrót w tej sytuacji.
Moja żona (ponownie pozytywny wynik) to trochę inna historia, cały czas czuje się bardzo źle, każdy mięsień ja boli, płuca , głowa itp.

Jej praca zgodziła się na 12 tygodniowe wynagrodzenie za pracę, ponieważ musi opiekować się starszą córką i zostać przez następne 12 tygodniach w domu z dziećmi.
Ja (powtórnie test negatywny), czuję się doskonale, robię dużo pracy w domu, w zeszłym tygodniu pojechałem na farmę, aby zrobić pilne opryski, w tym tygodniu wracam na cały tydzień aby skończyć wiosenne opryski.
Mogę teraz, po zaobserwowaniu mojej rodziny, zobaczyć, ile szkód może wyrządzić wirus. Każdej nocy, kiedy idę spać, martwię się o nich. Nawet zdałem sobie sprawę, że budzę się kilka razy w nocy, aby sprawdzić czy oddychają.
Bądźcie  bezpieczni  i do zobaczenia później.
Pozdrowienia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi @ edjazoli25, so what is your and your family situation now?

Everything is ok , only asking as you not on IG and forum for long time-or it’s just me going paranoid?🧐 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi @ Thamas  and the rest of you.

I stopped doing the Covid-19 updates as I was quite busy on the farm and around the house.

I have finished all my projects and at the moment we are in position that we not sure what to do regarding the virus.

My wife is still positive after 9 weeks now and she really struggling sometimes with her health, after two further visits to hospital looks like her lungs could be permanently damage...

My older daughter is positive as well , however her health is ok and no changes to her normal pre -Covid activities.

The only what is worried me, is that virus its still there with them .

We are going to do another test (almost every two weeks now) on next Friday and are that we will see what to do, probably some checks up in hospital...

Myself and my younger daughter are still negative what according to covid expert its quite unusual??

So maybe we've  got a cure fo rVirus inside our bodies??🤷‍♂️

Regards @ edjazoli25

IMG_7763.JPG

Cześć @Thamas i reszta czytających.
Przestałem robić aktualizacje Covid-19, ponieważ byłem dość zajęty na farmie i w domu.
Skończyłem wszystkie moje projekty i w tej chwili jesteśmy w dziwnym stanie iz nie jesteśmy pewni, co zrobić z wirusem.
Moja żona nadal ma pozytywne wyniki po 9 tygodniach i czasami naprawdę zmaga się ze swoim zdrowiem, po dwóch kolejnych wizytach w szpitalu wygląda na to, że jej płuca mogły zostać trwale uszkodzone a wirus jeszcze nie chce odpuścić ...
Moja starsza córka też ma pozytywne wynik,i jednak jej zdrowie jest w porządku i nie ma szczególnych zmian w jej zdrowiu w porównaniu sprzed Covida.
Jedyne, co mnie martwi, to to, że wirus wciąż tam jest i ciagle powoli niszczy ich ciała....
W następny piątek będziemy robić kolejny test (prawie co dwa tygodnie teraz) i wtedy zobaczymy co robić, prawdopodobnie następne  kontrole w szpitalu ...
Ja i moja młodsza córka jesteśmy nadal negatywni, co według  eksperta z Covid team jest dość niezwykłe?
Więc może mamy lekarstwo na Virusa w naszym ciele?

Pozdrawiam @ edjazoli25

Share this post


Link to post
Share on other sites

Take care bro , hope everything will be good .🙏🙏🙏

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


General Chatbox

Chatroom Rules

-no swearing

-short messages with friends

-use forum for more complex issues/questions

-then xForum is yours, so do whatever you want

Enjoy!

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.