Jump to content

Welcome to Xbox-Vibes

Sign In Register

Recommended Posts

  • Administrator
spacer.png spacer.png spacer.png
spacer.png   spacer.png
spacer.png spacer.png spacer.png
spacer.png
Hi edjazoli25, 

 

---eng---pol⤵️

Hi everyone.

Firstly, I'd like to say a big well done to our partner@UnlockGamingNetwork for paid  partnership with one of the major Streaming platform FBGaming  it took them three years to be in this great position...and yes, we know that is a long bumpy road ahead of us as well....We are so happy with your success and constant support from our Canadian Friends!!!!!

Secondly, Big Welcome to our new registered members 

@ crimejow , @ DenveR , @ kubON798 , @ Hollywoodcoops  and ecspecially @ Deborh89  who add a great post already, Well done !!

 

I'd like to pinpoint as well that @ Jack  finished his May's Poll and he already started his July's one...check this out in the link bellow

Game of the month-June

On xForum as well we added few extra info to profile, so please take a time to have a look in to your profile and add few extra info, IG, FB, streaming channel etc.

I must say that the last month was much slower with less people visiting us , only 2.2K compare to May 3.3K( our record month was February with 10.2K ) ....However If you know me by now, you know that I'm a farmer and at the moment I am in the harvest mode that will eventually finish in the beginning of September.

We are changing as well our forum slider picture, if you want to choose one simply text me , if not I will go to next one connected with the game in current month.

Regards @ edjazoli25

Don't forget about our xTeam,thank you for support...

@ Xbox Team , @ X3n0934rz , @ C3SGAMING , @ GMd4d , @ xbox_vibes.wiki

 

 ---pol---
Cześć wszystkim.
Po pierwsze, chciałbym pogratulować naszemu partnerowi@UnlockGamingNetwork za płatne partnerstwo z jedną z głównych platform streamingowych  FBGaming. Trzy lata zajęło dojście do tego  ... i tak, wiemy że to  także wyboista droga dla nas przez następne trzy lata .... Jesteśmy bardzo zadowoleni z waszego sukcesu i ciągłego wsparcia od naszych Kanadyjskich Przyjaciół !!!!!
Po drugie, wielkie powitanie dla naszych nowych zarejestrowanych członków
@ crimejow , @ DenveR , @ kubON798 , @ Hollywoodcoops , a szczególnie @ Deborh89 , którzy już dodal świetny post, Dobra robota !!

Chciałbym również wskazać, że @ Jack  zakończył ankietę z Maja i  już rozpoczął swoją lipcową ... sprawdź to w linku poniżej
Gra miesiąca-Czerwiec
Również na xForum dodaliśmy kilka dodatkowych informacji do profilu, więc poświęć chwilę aby zajrzeć do swojego profilu i dodać kilka dodatkowych informacji, IG, FB, kanał streamingu itp.
Muszę powiedzieć, że ostatni miesiąc był znacznie wolniejszy i odwiedzało nas mniej osób, tylko 2,2 tys. W porównaniu do 3,3 tys. w Maju (naszym rekordowym miesiącem był Luty z 10,2 tys.) .... Jednak jeśli znasz mnie już, wiesz, że ja Jestem farmerem i obecnie jestem w trybie żniw , które ostatecznie skończą się na początku Września.
Zmieniamy również zdjęcie na  forum, jeśli chcesz wybrać jedno, po prostu napisz do mnie, jeśli nie, przejdę do następnego związanego z grą w bieżącym miesiącu.
Pozdrawiam @ edjazoli25
Nie zapomnij o naszym xTeam, dziękuję za wsparcie ...
@ Xbox Team , @ X3n0934rz , @ C3SGAMING , @ GMd4d , @ xbox_vibes.wiki

spacer.png
spacer.png spacer.png spacer.png
spacer.png Prefer to stop receiving these emails? Unsubscribe here. 
spacer.png instagram facebook twitter spacer.png
spacer.png xbox-vibes.com, 27 Fowler Road, Colchester, Essex, C02 9FF spacer.png
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...