Jump to content

Welcome to Xbox-Vibes

Sign In Register

Recommended Posts

  • Junior Admin

🇵🇱POL

Mimo, że jestem tutaj krótko to nie zamierzam stąd odejść.

Powodów jest wiele dla których chce zostać i spędzić czas jak najdłużej na tym forum i zamierzam wnieść swój wkład w wiele spraw, pomóc innym, jeśli znam rozwiązanie lub sam tworzyć tematy o grach itp.

 

Mam nadzieję, że nasza społeczność będzie się rozwijać, a nie zmniejszać, i liczę na to, że inni zgodzą się ze mną w tej sprawie.

 

Gratuluję też @edjazoli25 za sam pomysł stworzenia forum o Xbox

oraz za chęci stworzenia społeczeństwa.

Gratulacje należą się też członkom Administracji którzy poświęcili swój wolny czas przy pomocy.

 

 

🇬🇧ENG

Even though I'm here for a short time, I'm not going to leave.

There are many reasons why I want to stay and spend as long as possible on this forum and I intend to contribute to many things, help others if I know the solution or create topics about games myself, etc.

I hope our community will grow, not shrink, and I hope that others will agree with me on this.

Congratulations also @edjazoli25 for the very idea of creating an Xbox forum
and for the will to create a society.

Congratulations are also due to the members of the Administration who have devoted their free time to help.

 

Edited by NiesberkPLツ
Link to comment
Share on other sites

I gave everyone a "like" even if we communicating in different languages, never saw this type of forum before .hmmmm well done and hopefully see you all around .

Happy b-day @edjazoli25 and xTeam.

Different?-yes!

Unique?- yes!

Yes!- its US and our community XBOX-VIBES , a place for gamers!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...